Ministrantenplan für April 2016

Sonntag, 24. April 16

 

09:30

Carolin, (Victoria)

 

Sonntag, 01. Mai 16

 

09:30

Victoria

 

Sonntag, 08. Mai 16 (Erstkommunion)

 

09:30

Victoria, Carolin

 

 

 

Nächste Ministrantenstunden:

Freitag, 29. April 2016         17:30 Uhr
Freitag, 13. Mai 2016        17:30 Uhr